Условия за ползване - Треньори

Условия за ползване на FitatHome.bg от треньори

 

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА FitatHome.bg ОТ ТРЕНЬОРИ

Настоящият документ представлява правно споразумение между Вас лично („Вие“) и Уеб Вижън 1 ЕООД, ЕИК: 203056369, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе 33, ет.2 , имейл адрес: office.fitathomebg@gmail.com и телефон: 088 20 700 20.

Уеб Вижън 1 ЕООД администрира платформата Fit@Home, под формата на сайта FitatHome.bg. Уеб Вижън 1 ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу FitatHome.bg.

Уеб Вижън 1 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203056369, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе 33, ет.2 , имейл адрес info@fitathome.bg и телефон: 088 20 700 20

FitatHome.bg изразява волята си да сключи договор с Вас, с който да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея Съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:

а) Вие сте треньор във FitatHome.bg и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате Платформата и услугите на FitatHome.bg по начините, предвидени в тях;

б) Договорът между Вас и FitatHome.bg е в сила.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „РЕГИСТРИРАМ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай FitatHome.bg си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

 

2. ДЕФИНИЦИИ

 

а) „Потребител“ – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от FitatHome.bg, прави регистрация и сключва договор за достъп до съдържанието на Платформата FitatHome.bg с Уеб Вижън 1 ЕООД.

 б) “Платформа“ означава онлайн система за провеждане на спортни тренировки на живо с включеното в нея Съдържание, а именно: видео, коментари и дискусии, добавени от потребители, снимки. Съдържанието в Платформата се създава от Треньори, които определят сами честотата и качеството на услугата, която предлагат. Видът на Платформата и нейното структуриране или Съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

в) „Съдържание“ означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата.

г) „Услуга/и“ на Платформата включва/т:

 • получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни/съдържание на Платформата след регистрация;

 • възможност за участие чрез коментари в Платформата;

 • възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

 • възможност за ползване на платени услуги;

 • получаване на email бюлетини.

д) „Треньор“ означава физическо или юридическо лице, което създава основното Съдържание в Платформата под формата на видео с различни спортни тренировки на живо или запис.

 

 

 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ ВЪВ FitatHome.bg

а) Трябва да имате поне 18 години, за да се регистрирате в платформата като треньор или да имате разрешение от родителите си. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

б) Когато създавате акаунт, трябва да предоставите на FitatHome.bg точна информация. Вие носите отговорност за неговата сигурност, достоверност и съдържание.

Свържете се с платформата незабавно, ако смятате, че вашият акаунт е компрометиран. Можете да научите повече за сигурността на Страницата с политика за поверителност

в) Профилът ви е обвързан с резултатите от вашите тренировки и не може да бъде прехвърлян на други лица.

г) Можете да изтриете трайно акаунта си по всяко време. На страницата за Политика за поверителност ще откриете повече информация за това, както и каква информация продължава да се съхранява след изтриването на профила ви.

д) FitatHome.bg може да прекрати или спре вашия акаунт по всяко време, както и да премахне всякакви описания или видео съдържание в случай, че нарушите условията за ползване на платформата. 

е) Нямате право да предявите иск срещу FitatHome.bg за спиране или прекратяване на вашия акаунт или акаунта на друго лице и сте съгласни, че няма да предявите такъв иск. Ако се опитате да предявите подобен иск, вие носите отговорност за причинените вреди, включително адвокатските такси и разноски.

Тези условия остават в сила дори, ако вече нямате акаунт.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява автоматично и при преустановяване на дейността на FitatHome.bg или прекратяване поддържането на уебсайта му. 

4. УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С FitatHome.bg

За да станете треньор в платформата е нужно да си създадете профил, да попълните необходимата информация и да се съгласите с общите условия. След регистрация профилът ви ще бъде прегледан от администраторите на FitatHome.bg в рамките на 1 работен ден и ще получите информация за неговата активация в случай на одобрение.

Като треньор във FitatHome.bg е нужно да имате и необходимата професионална подготовка и квалификация. Трябва да използвате правилни тренировъчни техники, подбор на уреди, машини и аксесоари, за да се избегнат травми при трениращите.

След одобрение на акаунта ви можете да започнете да създавате видео съдържание, което трябва да бъде с продължителност между 30 и 90 мин с разнообразни тренировки, отговарящи на изискванията по-горе.  Потребителите на платформата ще заплащат определена сума, ако се включат във вашите тренировки на живо.

В случай, че не добавяте видео съдържание в рамките на 3 месеца, профилът ви ще бъде автоматично закрит.

5. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМИСИОНИ

Потребителите на FitatHome.bg купуват пакети с тренировки, които имат правото да използват в рамките на 6 месеца. Участието им във всяка тренировка се заплаща с 1 кредит от техния абонамент. Те имат право да избират от наличните треньори и видове спорт в платформата.

След като се включат в дадена тренировка FitatHome.bg задържа комисиона от сумата на кредита, която се равнява на средно 25% от стойността на 1 тренировка.

В края на всяка тренировка, треньорите ще могат да виждат в профила си в меню „Статистика тренировки“ броя на участниците в проведените тренировки и спечелената от тях сума. Спечелената от всеки треньор сума ще се превежда от FitatHome.bg по банков път на въведената от треньора сметка в рамките на 5 работни дни в началото на всеки месец. Треньорът носи отговорност за правилното въвеждане на данните за разплащане.

FitatHome.bg не гарантира за броя потребители, които ще се включат в тренировките. Възможно е да няма желаещи да участват и в такъв случай треньорът има право да прекрати/да не проведе тренировката си.

Поради форсмажорни обстоятелства или технически проблеми е възможно да има забавяне в превода на дължимата от платформата сума.

FitatHome.bg има право да блокира или задържа плащания при нарушения на този договор или поради други причини, включително събиране на информация за данъчна отчетност. В случай на забавено или блокирано плащане FitatHome.bg ще ви съобщи незабавно за причината. Ако имате въпроси относно блокирането на плащания, можете да се свържете с FitatHome.bg на Info@fitathome.bg

За да защити треньорите е възможно FitatHome.bg да блокира плащанията на потребителите, ако смятa, че са измамни.

FitatHome.bg не носи отговорност за допълнителни транзакционни разходи по време на изплащането на спечелената сума от страна на треньора.

Като треньор, който получава средства чрез платформата на FitatHome.bg носите отговорност за отчитането на приходите си от тази дейност към съответните органи от държавната администрация. 

При нарушаване на правилата, FitatHome.bg има право да не изплати спечелената от треньора сума за съответния брой тренировки, които са против вписаните в този документ условия. 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ

FitatHome.bg не допуска публикуването в платформата на следното съдържание:

 • Незаконно видео съдържание;

 • Видео съдържание, в което се злоупотребява с други хора;

 • Използване на интелектуалната собственост на другите, освен ако нямате писмено разрешение за използването им или използването ви е защитено от честна употреба;

 • Съдържание, което рекламира пред потребителите конкурентни платформи и услуги;

 • Порнографско и нецензурирано съдържание

Като треньор вие сте отговорен за спазването на правилата за публикуване на видео съдържание както и на условията за участие в тренировките ви.  

 

7. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

а) Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на разрешение за използване, а не на продажба. 

б) FitatHome.bg е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

в) Треньорът се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. FitatHome.bg си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Платформата. FitatHome.bg не предоставя на Треньора изрично или косвено право върху интелектуалната собственост, патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на FitatHome.bg или неговите лицензодатели.

г) Треньорът носи отговорност за съдържанието, което предлага в Платформата и за това, че има нужните права за неговото ползване. 

д) FitatHome.bg не носи отговорност, в случай, че Треньорът използва материали и съдържание без да има правото за това. 

 

8. АВТОРСКИ ПРАВА НА FITATHOME.BG

FitatHome.bg дава правото на Треньора да използва търговските марки, за да промотира профила си и съдържанието си във FitatHome.bg, но не може да ги използва за нищо друго без разрешение от Платформата.

Примери за съдържание върху което FitatHome.bg има авторски права са текстът на сайта, картинки,лого и видео съдържание.

Треньорът няма право да използва, възпроизвежда и разпространява производни на съдържанието в Платформата, освен ако не разполага с писмено разрешение от FitatHome.bg.

 

9. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Ако бъде предявен иск заради употребата или поведението на Треньора в Платформата, Треньорът е длъжен да се включи в неговото изплащане.

Треньорът ще обезщети FitatHome.bg за всички загуби и задължения, включително юридически такси, които произтичат от тези условия или са свързани с използването на FitatHome.bg. Платформата си запазва правото на изключителен контрол върху защитата на иска, обхванат от тази клауза.

Задължение за обезщетение по тази клауза от Треноьора се отнася и за служители, директори и доставчици на услуги на трети страни на FitatHome.bg.

 

10. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

10.1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. FitatHome.bg не носи отговорност пред Треньорите за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото лицензионно споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали FitatHome.bg е бил уведомен за възможността за такива вреди. FitatHome.bg не носи каквато и да е отговорност в случаи на злополука по време на използване на платформата и нейните услуги.

10.2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване, FitatHome.bg бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на FitatHome.bg, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на спечелената сума за 1 (един) месец от Треньора, като тя ще се смята като средно аритметично число за месечните приходи на Треньора от платформата за последните 12 месеца. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни, отговорността се носи от Треньора.

11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

а) Бъдещи актуализации. FitatHome.bg има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварително или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. Треньорите.

б) FitatHome.bg има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от FitatHome.bg.

в) Промяна или прекратяване на използването. Треньорът се съгласява, че FitatHome.bg има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Треньора или трети лица.

г) Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, FitatHome.bg си запазва правото, а Треньорът се съгласява, че FitatHome.bg може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по друг начин да преустановява Услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

д) Разпоредби за контрол на износа. Треньорът изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

е) Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера, се заплащат от Треньора или са за негова сметка.

ж) Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби от тук нататък.

з) Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

и) Правоприемник и приобретатели. Треньорът няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие от страна на FitatHome.bg и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи условия.

й)  Приложимо право. Арбитраж. Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България.

Освен ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражният съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София, съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри. Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

к) Цялост на Общите условия. Настоящите Общи условия съставляват единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменят всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Титуляра.

 

 

 

Fitathome.bg е българският сайт за тренировки на живо, който обединява всички любители на спорта. Дава ти възможност да тренираш по всяко време и на всяко място с любимите ти треньори.

 • 1700 София, България
 • team@fitathome.bg
 • fitathome.bg